Adatvédelmi tájékoztató

Az eljárás az információs önrendelkeykési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény 3.§.10.pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU)2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet/General Data Protection

Regulation – GDPR) 4.cikk 2. pontja értelmében adatkeyelésnek minősül, ezért szükséges, hogy Ön, mint a fenti szolgáltatás igénybe vevője hozzájárulását adja a fenti személyes adatai kezeléséhez és szükséges, hogy a folyamatról Önt megfelelően tájékoztassuk.

  1. Az MNB ajánlása, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény rendelkezései alapján az igénylő átvilágitás körében szükséges az Ön adatainak rögzitése.

  2. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai, valamint az Önhöz köthető banki termékekkel kapcsolatos igénylések és ajánlatok védett környezetben, adatbázisunkban kerülnek tárolásra mindaddig, amig a kapcsolódó banki termékek futamidej azt szükségessé teszi. Személyes adatainak megtekintése kizárólag az Önnel kapcsolatban álló pénz-intézet, a jelen szerződés megbizottja – Magyar Piroska E.V. -, illetve megbizója: Financial Expert Országos Hiteliroda Hálózat Kft., és külön kérésre hatósági, illetve ellenőrző/felügyeleti szerveknek lehetséges.

  3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1)bek.a)-e) pontjai alapján határozható meg.

Kijelentem, hogy a fenti tájkékoztatást, valamint a Financial Expert Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát megismertem és tudomásul vettem. A box kipipálásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Financial Expert Kft. a személyes adataimat, valamint a kapcsolódó pénzügyi termékekkel kapcsolatos igényeimet és az azokkal összefüggő adataimat rögzitse, azokat megismerje, tárolja a számomra nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben. Kijelentem, hogy tudomással birok arról, hogy a fenti nyilatkozatomaimat bármikor visszahivhatom.

Az Ön adatai rendszerünkben az alábbi ideig kerülnek tárolásra:

Sikeres pénzügyi szolgáltatás közvetitése (pl hitelfelvétel) esetén, a közvetltett pénzügyi szolgáltatás teljes futamideje alatt. Pénzügyi szolgáltatás közvetitésének elmaradása esetén 5 évig. Adatait külföldre nem továbbitjuk ! 

Az adatkezelők köre (akik a személyi adataihoz hozzáférhetnek):

  1. Financial Expert Kft (független többes ügynök) kapcsolódó munkatársai

  2. Magyar Piroska E.V. közvetitő alvállalkozó

  3. Pénzintézetek, kérés esetén hatóságok és az MNB ellenőrzési osztálya.

  4. InfoNetfort Kft. - tárhelyszolgáltató

Kijelentem, hogy tudomással birok jogorvoslati lehetőségeimről az adatvédelemhez kapcsolódó jogaim esetleges megsértése esetén, az erre vonatkozó jogaimat a Financial Expert Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának vonatkozó részeit külön megismertem.